CB-Funk Frequenzen

 

CB-Kanal MHZ Modulationart Verwendung
01 26.965 AM / FM / SSB FM Anrufkanal
02 26.975 AM / FM / SSB  
03 26.985 AM / FM / SSB  
04 27.005 AM / FM / SSB AM Anrufkanal
05 27.015 AM / FM / SSB  
06 27.025 AM / FM / SSB Packet Radio
07 27.035 AM / FM / SSB Packet Radio
08 27.055 AM / FM / SSB  
09 27.065 AM / FM / SSB AM deutscher Truckerkanal; AM und FM / Notrufkanal
10 27.075 AM / FM / SSB  
11 27.085 AM / FM / SSB HF-Gatewaybetrieb
12 27.105 AM / FM / SSB  
13 27.115 AM / FM / SSB  
14 27.125 AM / FM / SSB  
15 27.135 AM / FM / SSB  
16 27.155 AM / FM / SSB  
17 27.165 AM / FM / SSB  
18 27.175 AM / FM / SSB  
19 27.185 AM / FM / SSB FM internationaler Truckerkanal
20 27.205 AM / FM / SSB  
21 27.215 AM / FM / SSB  
22 27.225 AM / FM / SSB  
23 27.255 AM / FM / SSB  
24 27.235 AM / FM / SSB Packet Radio
25 27.245 AM / FM / SSB Packet Radio
26 27.265 AM / FM / SSB  
27 27.275 AM / FM / SSB  
28 27.285 AM / FM / SSB  
29 27.295 AM / FM / SSB HF-Gatewaybetrieb
30 27.305 AM / FM / SSB  
31 27.315 AM / FM / SSB  
32 27.325 AM / FM / SSB  
33 27.335 AM / FM / SSB  
34 27.345 AM / FM / SSB HF-Gatewaybetrieb
35 27.355 AM / FM / SSB  
36 27.365 AM / FM / SSB  
37 27.375 AM / FM / SSB  
38 27.385 AM / FM / SSB  
39 27.395 AM / FM / SSB HF-Gatewaybetrieb
40 27.405 AM / FM / SSB Datenfunkkanal
41 26.565 FM digitale Betriebsarten
42 26.575 FM  
43 26.585 FM  
44 26.595 FM  
45 26.605 FM  
46 26.615 FM  
47 26.625 FM  
48 26.635 FM  
49 26.645 FM  
50 26.655 FM  
51 26.665 FM  
52 26.675 FM Packet Radio
53 26.685 FM Packet Radio
54 26.695 FM  
55 26.705 FM  
56 26.715 FM  
57 26.725 FM  
58 26.735 FM  
59 26.745 FM  
60 26.755 FM  
61 26.765 FM HF-Gatewaybetrieb
62 26.775 FM  
63 26.785 FM  
64 26.795 FM  
65 26.805 FM  
66 26.815 FM  
67 26.825 FM  
68 26.835 FM  
69 26.845 FM  
70 26.855 FM  
71 26.865 FM HF-Gatewaybetrieb
72 26.875 FM  
73 26.885 FM  
74 26.895 FM  
75 26.905 FM  
76 26.915 FM Packet Radio
77 26.925 FM Packet Radio
78 26.935 FM  
79 26.945 FM  
80 26.955 FM HF-Gatewaybetrieb

zurück

Copyright ©